NAH zorg en consultatie.
Werkzaam als consulent, docent en schrijver

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Cursusaanbod & Lezingen

Cursusaanbod:

Het cursusaanbod bevat zowel basiscursussen Niet Aangeboren Hersenletsel als vervolgcursussen. De laatste zijn vaak op basis van een thema, maar ook een bredere vervolgcursus is mogelijk. Voor alle scholing geldt dat die op maat van de behoefte worden gegeven. De brede basiscursus bestaat uit een vijfdaagse cursus en een terugkomdag. Beperktere scholing is ook mogelijk. Hiernaast kan scholing op specifieke cliëntengroepen worden afgestemd. Veel cursussen lopen via Professionals in NAH, www.nah.nl. Deze organisatie is de enige in Nederland die exclusief ambulante begeleiding voor mensen met NAH aanbiedt, maar verzorgt ook scholing. Aan deze scholing zijn certificaten verbonden.

Aanbod:

  • Basiscursus NAH: 5 dagen en terugkomdag.
  • Basiscursus NAH: minder dan vijf dagen, overeenkomstig beperkter inhoud.
  • Basiscursus NAH gericht op beperkt aantal specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met dementie of mensen met ziekte van Korsakow: duur in overleg.
  • Thematische vervolgcursussen:
  • NAH en psychiatrie (samen met Lodewijk van der Wal), 2-3 dagen, korter in overleg mogelijk
  • NAH en seksualiteit: 1 of 2 dagdelen
  • NAH en trauma (inclusief NAH en handelingspsychologie): 1 dag
  • Bejegening cliënten met NAH in de praktijk – met acteur via gezelschap Theater en Spel: duur in overleg.  

Voor alle cursussen geldt dat ze zijn gericht op wat hulpverleners nodig hebben voor de praktijk. Centraal staat de vraag wat nodig is om cliënten te begrijpen. Dit inzicht vormt de basis voor de bejegening. De aangeboden theorie is geselecteerd op wat voor de praktijk nuttig is. Vanwege die gerichtheid op de praktijk vormt het bespreken van casuïstiek een rode draad. Cursisten wordt gevraagd om thuis een casus voor te bereiden, die op de cursusdagen worden besproken. Zo ontstaat vaak een andere kijk op het gedrag van de cliënt en op het eigen gedrag. Op deze manier ontwikkelen deelnemers een specifieke kijk op mensen met NAH, die in allerlei situaties toepasbaar is.

Lezingen:

Hieronder volgt een overzicht van lezingen. Vrijwel alle lezingen zijn vrij toegankelijk. Soms is aanmelding nodig, neem in dat geval contact op met de organisatie die de lezing organiseert. .