NAH zorg en consultatie.
Werkzaam als consulent, docent en schrijver

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Consulentschap & Advies

Het is mogelijk om persoonlijk advies te vragen voor uzelf of voor uw naaste met NAH. Veel consultaties lopen via CCE (Centrum Consultatie en Expertise, een gratis landelijk dekkende voorziening die in individuele situaties te hulp geroepen kan worden, zie www.cce.nl.)

Andere consultaties lopen via instellingen die al begeleiding aanbieden, bijvoorbeeld in intramurale voorzieningen zoals verpleeghuizen of psychiatrische instellingen, in woonvormen, of ambulant.

De consultatie varieert van kinderen tot oude mensen. Afhankelijk van de situatie kan het wenselijk zijn een tweede consulent te vragen, bijvoorbeeld omdat hij of zij specifieke expertise heeft.

Een aanvraag kan komen van de persoon met NAH, van diens naaste(n), of van een instelling.