NAH zorg en consultatie.
Werkzaam als consulent, docent en schrijver

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Bio

Hans van Dam (1957) is zelfstandige docent en consulent (complexe) hersenaandoeningen en levenseindevragen en publicist. Zijn werkterrein is landelijk. Vanaf halverwege jaren negentig verzorgt hij voor uiteenlopende doelgroepen scholing over gevolgen van hersenletsel, al of niet in combinatie met andere problematiek, bijvoorbeeld psychiatrie. Hiernaast is hij consulent voor individuele problematiek, deels voor CCE (Centrum Consultatie en Expertise), hiernaast voor een aantal zorginstellingen. Ook verzorgt hij bijeenkomsten over het levenseinde en over suïcide, inclusief bijeenkomsten voor nabestaanden.
Vanaf 1987 schrijft hij voor diverse landelijke dag- en weekbladen en voor vakbladen opiniërende bijdragen, reportages en interviews. Van 1989 tot 2001 recenseerde hij voor de boekenbijlage van De Volkskrant uitgaven op het gebied van medische ethiek, vooral problematiek rondom euthanasie en suïcide.
In de jaren negentig leverde hij een belangrijke bijdrage aan het Gezondheidsraadadvies Patiënten in vegetatieve toestand (1994).
In 1996 schreef hij Ethiek en levensbeschouwing, een deel in de serie Verpleegkunde Modulair.
Van 1994-2016 maakte hij deel uit van de redactie van Relevant, het tijdschrift van de NVVE. In 2005 schreef hij in opdracht van de NVVE het boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken; interviews met nabestaanden, het eerste deel van een serie. Het tweede deel Euthanasie, de praktijk van dichtbij bekeken; interviews met artsen is eind november 2007 verschenen.
Met psycholoog Roland Geelen schreef hij in 2016 het succesvolle boek Dementie: van hersenlagen tot omgangsvragenvragen. Een boek, primair voor zorgverleners, waarin op toegankelijk manier wordt geschetst wat er bij diverse vormen van dementie in de hersenen gebeurd en welke benadering op basis hiervan helpend is.
In 2017 verscheen Lepel in de soep – verhalen en uitleg over niet-aangeboren hersenletsel. Dit boek is een bundeling interviews, geschreven door publicist Fred Meijer, en beschouwingen van Hans van Dam over wat in de interviews centraal staat. Vanaf 2006 zijn die verschenen in het kwartaalblad Op Pad de NAH-tak van Stichting ZoZijn. De bijdragen zijn in door hem enigszins bewerkte/geactualiseerd. Van dit boek is intussen de tweede druk verschenen.
In het najaar van 2023 verscheen Lied in het licht – gedachten bij 52 teksten van Herman Verbeek. Uit ruim 600 zangen die priester, politicus en schrijver Herman Verbeek (1936-2013) schreef, koos hij de voor hem meest dierbare en schreef daar persoonlijke gedachten bij.
In voorbereiding zijn een uitvoerig boek over mensen met NAH en een boek over de pil van Drion.
 

Hans van Dam is voor zijn werk diverse malen onderscheiden.
1995: Floortje Bloem Prijs voor zijn publicitaire werk in het algemeen en in het bijzonder voor de aandacht die hij vroeg voor de ethische dilemma's bij mensen in een langdurig coma.
2000: C. van der Meerprijs voor medische ethiek, ingesteld door het VU-ziekenhuis in Amsterdam voor zijn inzet om ethische dilemma’s toegankelijk voor het voetlicht te brengen en de menselijke factor die hij hierin centraal stelde.
2003: Senior Nurse Award, een internationale onderscheiding voor verpleegkundigen die de zorg een bijzondere dienst bewijzen.
2008 Walter Schuijtprijs voor zijn menselijke benadering van mensen met psychiatrische aandoening en in het bijzonder mensen die worstelen met suïcide.

In 2017 werd hij vanwege zijn veelzijdige pionierswerk benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.